Mezinárodní seminář | XXI. dopravně - inženýrské dny

„SLOŽITĚ POVOLIT,
JEDNODUŠE POSTAVIT“

Aspekty navrhování a realizace dopravních projektů v kontextu limitů povolovacích procesů

26. – 27. května 2021


Sponzoři

AŽD Praha je významným českým dodavatelem
a výrobcem zabezpečovací, telekomunikační, informační a automatizační techniky.
Jako dodavatel telematických řešení pro silniční dopravu zajišťuje komplexní činnost
(dopravní studie,
projektová činnost, administrace dotačních titulů, realizace, servisní
činnost) pro městskou
a meziměstskou dopravu,
pro dopravu v tunelech
a pro veřejné osvětlení.


VISITECH a.s. je obchodní
a konzultační společnost orientovaná na inovativní IT řežení se zaměřením
na podporu současného
i budoucího rozvoje našich zákazníků.

Koncern Eltodo patří k nejvýznamnějším českým elektrotechnickým společnostem. Byl založen v roce 1991 a postupně rozšiřoval portfolio svých činností, a to jak vlastním růstem, tak akvizicemi firem z oboru. V současné době je koncern Eltodo komplexním dodavatelem v oblasti silno a slaboproudé elektrotechniky.

Stavební společnost ZEMAKO, s.r.o. je ryze česká společnost, která se od počátku své činnosti specializuje na inženýrské a dopravní stavby. Máme certifikovaný systém managementu kvality podle norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Můžeme vám nabídnout široké spektrum našich služeb.

Od roku 1991, co působíme v této oblasti se dá říci, že na každém semaforu, na každé křižovatce, v každém tunelu, na každé optické nebo metalické trase v městě Brně je kus naší práce.

Česká stavební společnost od roku 1993 realizuje především silniční
a mostní stavby, kanalizace
a v poslední době rozšiřuje svoji činnost o stavby
v energetice.

Archiv

Zde naleznete starší čísla Sborníků - Dopravně-inženýrské dny

XVIII. dopravně-inženýrské dny
XX. dopravně-inženýrské dny

2019

Mobilita a logistika - ve městech a regionech budoucnosti

XVIII. dopravně-inženýrské dny
XIX. dopravně-inženýrské dny

2018

Veřejný prostor - návrh, obnova, využití a revitalizace, včetně dopravně inženýrských opatření

XVIII. dopravně-inženýrské dny
XVIII. dopravně-inženýrské dny

2017

INTELIGENTNÍ SYSTÉMY Doprava, parkování, veřejná doprava

XVII. dopravně-inženýrské dny
XVII. dopravně-inženýrské dny

2016

Zklidnění dopravy ve městech a obcích

XVI. dopravně-inženýrské dny
XVI. dopravně-inženýrské dny

2015

Integrace hromadné dopravy, preference a řízení dopravy, integrovaný dopravní systém

XV. dopravně-inženýrské dny
XV. dopravně-inženýrské dny

2014

Parkování a bezpečnost provozu na komunikacích ve městech a obcích

XIV. dopravně-inženýrské dny
XIV. dopravně-inženýrské dny

2013

Dopravně - inženýrský pohled na rozvoj a stávající stav pozemních komunikací ČR a SR

XIII. dopravně-inženýrské dny
XIII. dopravně-inženýrské dny

2012

Přestavba a výstavba pozemních komunikací a poznatky z uplatňování dopravních opatření v extravilánu a intravilánu

XII. dopravně-inženýrské dny
XII. dopravně-inženýrské dny

2011

Městské komunikace z pohledu inverstora, správce, zhotovitele s ohledem na složitou problematiku přípravy, realizace a údržby.

XI. dopravně-inženýrské dny
XI. dopravně-inženýrské dny

2010

Poznatky a zkušenosti při zajišťování provozu, oprav a údržby pozemních komunikací

Pořadatelé


Česká silniční společnost z.s. je dobrovolná, odborná a nezávislá organizace inženýrů, techniků, studentů, dělníků a ostatních odborníků silničního hospodářství s působností na území Čech, Moravy a Slezska.


Společnost Brněnské komunikace a.s. poskytujeme profesionální služby pro statutární město Brno i veřejnost.


Vizí společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s. (dále jen DPMB) je zvyšování kvality MHD, udržení pozice DPMB v rámci Integrovaného
dopravního systému Jihomoravského kraje a nabídka pro veřejnost
přitažlivé hromadné dopravy na úrovni Evropské unie.

SCS - Logo


Slovenská cestná spoločnosť (SCS) pôsobí ako odborné, stavovské,
nepolitické a neziskové zduženie fyzických a právnických osôb v oblasti
cestného hospodárstva a cestného staviteľstva.