Děkujeme všem účastníkům

XIX. dopravně - inženýrských dnů

za účast na semináři
a těšíme se na setkání při XX. ročníku,
který se bude konat ve dnech
29. - 30.května 2019.

Sponzoři

Koncern Eltodo patří k nejvýznamnějším českým elektrotechnickým společnostem. Byl založen v roce 1991 a postupně rozšiřoval portfolio svých činností, a to jak vlastním růstem, tak akvizicemi firem z oboru. V současné době je koncern Eltodo komplexním dodavatelem v oblasti silno a slaboproudé elektrotechniky.

Firma s dlouholetou tradicí v oblasti dopravního značení, spolupracujeme s více než dvěma tisícovkami zákazníků a dodáváme výrobky pro vodorovné a svislé dopravní značení a dopravní zařízení, pro bezpečnost silničního provozu, na stavby a všude tam, kde je ohroženo zdraví, bezpečnost a životy nás všech.

Stavební společnost ZEMAKO, s.r.o. je ryze česká společnost, která se od počátku své činnosti specializuje na inženýrské a dopravní stavby. Máme certifikovaný systém managementu kvality podle norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Můžeme vám nabídnout široké spektrum našich služeb.

Od roku 1991, co působíme v této oblasti se dá říci, že na každém semaforu, na každé křižovatce, v každém tunelu, na každé optické nebo metalické trase v městě Brně je kus naší práce.

Česká stavební společnost od roku 1993 realizuje především silniční a mostní stavby, kanalizace a v poslední době rozšiřuje svoji činnost o stavby v energetice.

Kontakt

Kontaktní údaje

Dana Průšová 
tel.: +420 543 213 068 
mob.: +420 603 439 255 
e-mail: prusova@bkom.cz 

Organizátor

Česká silniční společnost,
pobočka při a.s. Brněnské komunikace

Renneská tř. 1a, 657 68 Brno
IČO: 75048973 nejsme plátci DPH
IBAN: CZ67 0800 0000 0013 4214 3399
SWIFT: GIBACZPX
Č.účtu: 1342143399/0800, Česká spořitelna a.s.
Variabilní symbol: uvádějte vaše IČO

Pořadatelé


Česká silniční společnost z.s. je dobrovolná, odborná a nezávislá organizace inženýrů, techniků, studentů, dělníků a ostatních odborníků silničního hospodářství s působností na území Čech, Moravy a Slezska.


Společnost Brněnské komunikace a.s. poskytujeme profesionální služby pro statutární město Brno i veřejnost.


Vizí společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s. (dále jen DPMB) je zvyšování kvality MHD, udržení pozice DPMB v rámci Integrovaného
dopravního systému Jihomoravského kraje a nabídka pro veřejnost
přitažlivé hromadné dopravy na úrovni Evropské unie.

SCS - Logo


Slovenská cestná spoločnosť (SCS) pôsobí ako odborné, stavovské,
nepolitické a neziskové zduženie fyzických a právnických osôb v oblasti
cestného hospodárstva a cestného staviteľstva.