Mezinárodní seminář | XXI. dopravně - inženýrské dny

„SLOŽITĚ POVOLIT,
JEDNODUŠE POSTAVIT“

Aspekty navrhování a realizace dopravních projektů v kontextu limitů povolovacích procesů

26. – 27. května 2021


Sponzoři

AŽD Praha je významným českým dodavatelem
a výrobcem zabezpečovací, telekomunikační, informační a automatizační techniky.
Jako dodavatel telematických řešení pro silniční dopravu zajišťuje komplexní činnost
(dopravní studie,
projektová činnost, administrace dotačních titulů, realizace, servisní
činnost) pro městskou
a meziměstskou dopravu,
pro dopravu v tunelech
a pro veřejné osvětlení.


VISITECH a.s. je obchodní
a konzultační společnost orientovaná na inovativní IT řežení se zaměřením
na podporu současného
i budoucího rozvoje našich zákazníků.

Koncern Eltodo patří k nejvýznamnějším českým elektrotechnickým společnostem. Byl založen v roce 1991 a postupně rozšiřoval portfolio svých činností, a to jak vlastním růstem, tak akvizicemi firem z oboru. V současné době je koncern Eltodo komplexním dodavatelem v oblasti silno a slaboproudé elektrotechniky.

Stavební společnost ZEMAKO, s.r.o. je ryze česká společnost, která se od počátku své činnosti specializuje na inženýrské a dopravní stavby. Máme certifikovaný systém managementu kvality podle norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Můžeme vám nabídnout široké spektrum našich služeb.

Od roku 1991, co působíme v této oblasti se dá říci, že na každém semaforu, na každé křižovatce, v každém tunelu, na každé optické nebo metalické trase v městě Brně je kus naší práce.

Česká stavební společnost od roku 1993 realizuje především silniční
a mostní stavby, kanalizace
a v poslední době rozšiřuje svoji činnost o stavby
v energetice.

Přednášky

Blok I. – Ing. Josef Veselý

Multifunkční sportovní a kulturní centrum Brno
Ing. Luděk Borový, Brněnské komunikace a.s.

Nové tramvajové tratě v Brně
Tramvajová trať Osová – Kampus, zkušenosti z přípravy a realizace stavby
Prodloužení tramvajové tratě z Merhautovy do Lesné, aktuální parametry přípravy stavby v kontextu dlouhodobého záměru
Tramvajová trať Ečerova – Kamechy, závěry studie proveditelnosti
Prodloužení tramvajové tratě Stránská skála – Líšeň Holzova, aktuální parametry přípravy stavby
Ing. Vítězslav Žůrek, DPMB a.s.

Príprava električkových tratí pre nové centrum mesta Bratislava
Doc.Ing. Tibor Schlosser, PhD., Ing. Peter Schlosser, CSc., Ing.– Matúš Korfant STU Bratislava, katedra dopravných stavieb

Od metra k električke a naspäť k metru? Možnosti rozvoja nosného systému dopravy v Bratislave
Ing. Bronislav Weigl

Vozovny MHD v Brně – vize rozvoje technické základny DPMB
Ing. Miloš Havránek, DPMB a.s., Mgr. Andrea Chýlová, DPMB a.s.

Odbočný uzel tramvajové dráhy na ulici Ostravská – technické a provozní souvislosti zvyšování rychlosti kolejových vozidel
Ing. Aleš Hába, Ph.D., Univerzita Pardubice, katedra mechaniky, materiálů a částí strojů

Blok II. – Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.

„Vybudování a testování C-ITS systému ve městě Brně (C-ROADS CZ)“
Ing. Roman Nekula, MBA, Brněnské komunikace a.s.

Řídící a informační systém DPMB (RIS II) - zkušenosti z realizace projektu a zkušenosti z rutinního provozu
Ing. Miroslav Dressler, DPMB a.s.

Poznatky z riešenia cezhraničných výskumných projektov VKM & BRAWISSIMO & WiWiT
Ao. Univ. Prof. Mag. Dr. Günter EMBERGER IVV TU Viedeň, Rakúsko

Veřejné zakázky na měření rychlosti
JUDr. Daniel Jadrníček, VUT Brno, fakulta stavební

Numerické simulace nárazových zkoušek silničních zádržných systémů
Ing. Miloslav Popovič, Ing. Marek Šebík, SVS FEM s.r.o.

Blok III. – Prof. Ing. Bystrík Bezák, Ph.D.

Posudzovanie vplyvu cestných projektov na životné prostredie
Ing. Ľuboš Ďurič, Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Viackriteriálna analýza systémov verejnej hromadnej dopravy
Ing. Marek BRANIŠ, STU Bratislava, stavebná fakulta

Ochrana měkkých cílů: Simulace evakuace železniční stanice Praha hlavní nádraží pro různé scénáře napadení.
Doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D., VUT Brno, fakulta stavební

Riešenie regionálneho plánu udržateľnej mobility BSK
Ing.Dr. Milan Skýva, člen kolektivu spracovateľov RPUM BSK

Vplyv zdrojov financovania stavieb na dĺžku povoľovacieho procesu stavieb dopravnej infraštruktúry.
Ing. Milan Mečár, Ing. Peter Ľos, PhD., Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Nové metody hospodaření s pozemními komunikacemi v kontextu zadávání veřejných zakázek
JUDr. Pavel Koukal, JUDr. Petr Fiala, VUT Brno, fakulta

Metodika výkupů pozemků pod mostními objekty, právní, ekonomické a technické aspekty
JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D., Ing. et. Ing. Hana Bartošová, Ing. Lukáš Dřínovský, Ph.D., VUT Brno, fakulta stavební

Regulácia parkovania v Trenčíne
Ing. Robert HARTMANN, Mesto Trenčín, vedúci útvaru mobility

Zdielaná pešia a cyklistická doprava
Ing. Anna Kollárová, Ing. Oto Mošovský, COS SZSI Bratislava

Pořadatelé


Česká silniční společnost z.s. je dobrovolná, odborná a nezávislá organizace inženýrů, techniků, studentů, dělníků a ostatních odborníků silničního hospodářství s působností na území Čech, Moravy a Slezska.


Společnost Brněnské komunikace a.s. poskytujeme profesionální služby pro statutární město Brno i veřejnost.


Vizí společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s. (dále jen DPMB) je zvyšování kvality MHD, udržení pozice DPMB v rámci Integrovaného
dopravního systému Jihomoravského kraje a nabídka pro veřejnost
přitažlivé hromadné dopravy na úrovni Evropské unie.

SCS - Logo


Slovenská cestná spoločnosť (SCS) pôsobí ako odborné, stavovské,
nepolitické a neziskové zduženie fyzických a právnických osôb v oblasti
cestného hospodárstva a cestného staviteľstva.