Mezinárodní seminář

XXI. dopravně - inženýrské dny

27. – 28. května 2020

Sponzoři

AŽD Praha je významným českým dodavatelem
a výrobcem zabezpečovací, telekomunikační, informační a automatizační techniky.
Jako dodavatel telematických řešení pro silniční dopravu zajišťuje komplexní činnost
(dopravní studie,
projektová činnost, administrace dotačních titulů, realizace, servisní
činnost) pro městskou
a meziměstskou dopravu,
pro dopravu v tunelech
a pro veřejné osvětlení.


VISITECH a.s. je obchodní
a konzultační společnost orientovaná na inovativní IT řežení se zaměřením
na podporu současného
i budoucího rozvoje našich zákazníků.

Koncern Eltodo patří k nejvýznamnějším českým elektrotechnickým společnostem. Byl založen v roce 1991 a postupně rozšiřoval portfolio svých činností, a to jak vlastním růstem, tak akvizicemi firem z oboru. V současné době je koncern Eltodo komplexním dodavatelem v oblasti silno a slaboproudé elektrotechniky.

Stavební společnost ZEMAKO, s.r.o. je ryze česká společnost, která se od počátku své činnosti specializuje na inženýrské a dopravní stavby. Máme certifikovaný systém managementu kvality podle norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Můžeme vám nabídnout široké spektrum našich služeb.

Od roku 1991, co působíme v této oblasti se dá říci, že na každém semaforu, na každé křižovatce, v každém tunelu, na každé optické nebo metalické trase v městě Brně je kus naší práce.

Česká stavební společnost od roku 1993 realizuje především silniční
a mostní stavby, kanalizace
a v poslední době rozšiřuje svoji činnost o stavby
v energetice.

Přednášky

Blok I. – Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.

Súčasné trendy využívania metód umelej inteligencie v doprave a logistike
Prof. Ing. Štefan Kozák,PhD., PEVŠ Bratislava , Ústav aplikovanej informatiky

Využití dat mobilních operátorů: fakta a mýty
Ing. Tomáš Stárek, Ph.D., ITENS Corporation

Inovace v analýzách a predikcích mobility v klidu s využitím Big-Data
Ing. Pavel Vokáč, CSc., MBA, Petr Tomáš, SCII

C-ROADS DT2, příprava a realizace projektu
Ing. Roman Nekula, MBA, BKOM, Karel Košťál, Energovod

C-ROADS – kooperativní systémy v praxi
Ing. Jiří Vítek, O2

GIS podpora pro monitoring rezidentního parkování v Brně
Bc. Pavel Kubíček, BKOM

Dopravní model města Brna a jeho využití
Ing. Jaroslav Nešpor a kol., BKOM ÚDI

Blok II. – Ing. Josef Veselý

Informačné systémy vo verejnej hromadnej doprave - požiadavky a trendy
Ing. Marek Braniš, KDOS, STU Bratislava

Řídící systém MHD není jen palubní počítač – vyšší „level“ řídícího systému pro MHD v DPMB
Ing. Miroslav Dressler, Ing. Pavel Zemánek – odbor řízení provozu DPMB, a.s.

Smysl má pouze včasná a dostupná informace - Inteligentní zastávky a mobilní aplikace pro cestující v Brně
Ing. Jan Havíř, odbor přípravy provozu DPMB, a.s.
Ivan Dvořák, odbor investic, DPMB, a.s.

Elektronické odbavování cestujících v MHD v Brně a v Jihomoravském kraji v rámci IDS JMK
Vít Prýgl, vedoucí tarifního odboru DPMB, a.s.
Ing. Jiří Horský, ředitel KORDIS JMK, a.s.

Aktuálny stav a rozvoj e-ticketingu v IDS BK
Ing. Miloš Kubalík, Bratislavská integrovaná doprava, a.s.

Nové trendy ve vozidlech MHD DPMB, a.s.
Ing. Zdeněk Jarolín, DPMB, a.s.

Rozvoj trolejbusovej dopravy v Bratislave
Ing. Bronislav Weigl, Ing. Marek Perďoch, DP Bratislava a.s.

Blok III. – Prof. Ing. Bystrík Bezák, Ph.D.

Mobilita jako služba – jenom marketingová značka??
Ing. Jaroslav Heinrich, HBH Projekt spol. s r.o., vedoucí pracovní skupiny Mobilita TPSD

Plány udržitelné městské mobility – zkušenosti ze zpracovávaných plánů měst 2015 Opava
Ing. Petr Macejka, Ph.D., UDIMO spol. s r. o.,

Koncepcie trasovania obchvatu R3 Dolný Kubín
Ing. arch. Miloš Diežka, prof. Ing.arch. Bohumil kováč, PhD.,
Fakulta architektúry STU v Bratislave, Ústav urbanizmu a územného plánovania

Podmienky riešenie SMART dopravy v regióne
Ing. Dr. Milan Skýva, aut. inž. SKSI, Bratislava

Bude se připravovat nová vládní Koncepce městské mobility
Ing. Jaroslav Martinek, koordinátor rozvoje cyklistické dopravy ČR

Moderná mestská logistika - skúsenosti a vízie z Bratislavy
Dan Kollár, OZ Cyklokoalícia, Bratislava

Mobilita školních dětí a hodnocení bezpečnosti přístupu dětí ke školním zařízením
Ing. Jiří Landa, Ústřední automotoklub Praha (UAMK)

Podpora rozvoja elektromobility v meste Žilina
Mgr. Ľuboš Slebodník, vedúci oddelenia mobility, Žilina
Mgr. Radoslav Vozárik, odbor dopravy MÚ Žilina

Pořadatelé


Česká silniční společnost z.s. je dobrovolná, odborná a nezávislá organizace inženýrů, techniků, studentů, dělníků a ostatních odborníků silničního hospodářství s působností na území Čech, Moravy a Slezska.


Společnost Brněnské komunikace a.s. poskytujeme profesionální služby pro statutární město Brno i veřejnost.


Vizí společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s. (dále jen DPMB) je zvyšování kvality MHD, udržení pozice DPMB v rámci Integrovaného
dopravního systému Jihomoravského kraje a nabídka pro veřejnost
přitažlivé hromadné dopravy na úrovni Evropské unie.

SCS - Logo


Slovenská cestná spoločnosť (SCS) pôsobí ako odborné, stavovské,
nepolitické a neziskové zduženie fyzických a právnických osôb v oblasti
cestného hospodárstva a cestného staviteľstva.