Děkujeme všem účastníkům

XIX. dopravně - inženýrských dnů

za účast na semináři
a těšíme se na setkání při XX. ročníku,
který se bude konat ve dnech
29. - 30.května 2019.

Sponzoři

Koncern Eltodo patří k nejvýznamnějším českým elektrotechnickým společnostem. Byl založen v roce 1991 a postupně rozšiřoval portfolio svých činností, a to jak vlastním růstem, tak akvizicemi firem z oboru. V současné době je koncern Eltodo komplexním dodavatelem v oblasti silno a slaboproudé elektrotechniky.

Firma s dlouholetou tradicí v oblasti dopravního značení, spolupracujeme s více než dvěma tisícovkami zákazníků a dodáváme výrobky pro vodorovné a svislé dopravní značení a dopravní zařízení, pro bezpečnost silničního provozu, na stavby a všude tam, kde je ohroženo zdraví, bezpečnost a životy nás všech.

Stavební společnost ZEMAKO, s.r.o. je ryze česká společnost, která se od počátku své činnosti specializuje na inženýrské a dopravní stavby. Máme certifikovaný systém managementu kvality podle norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Můžeme vám nabídnout široké spektrum našich služeb.

Od roku 1991, co působíme v této oblasti se dá říci, že na každém semaforu, na každé křižovatce, v každém tunelu, na každé optické nebo metalické trase v městě Brně je kus naší práce.

Česká stavební společnost od roku 1993 realizuje především silniční a mostní stavby, kanalizace a v poslední době rozšiřuje svoji činnost o stavby v energetice.

Přednášky

Blok I. – Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.

1) Komu patrí verejný priestor (?)
Ing. arch. Ingrid Konrad, Hlavná architektka hlavného mesta Slovenska Bratislavy

2) Koncepční přístup k rekonstrukcím pro všechny uživatele prostoru
Ing. arch. Tomáš Cach, dopravní urbanista

3) Interakcie dopravy a verejného priestoru
Prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, Ph.D., Fakulta architektury, STU Bratislava

4) C - ROADS
Ing. Roman Nekula, MBA, Brněnské komunikace a.s.

5) Verejný priestor a E – mobilita
Prof. Ing. Bystrík Bezák, Ph.D., Stavebná fakulta, STU Bratislava

Blok II. – Ing. Josef Veselý

1) Preference veřejné dopravy z pohledu veřejné správy (včetně metody hodnocení kvality pohybu spojů veřejné dopravy)
Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta dopravní (projekt PREFOS)

2) Kvalita pohybu a pobytu chodcov a cyklistov vo verejnom priestore
Ing. Anna Kollárová, Ing. arch. Arnošt Mitske, SZSI Bratislava

3) Aktuální trendy v oblasti modelování pohybu osob ve vazbě na ochranu měkkých cílů a hromadnou dopravu
Doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D., VUT Brno

4) Stavební řešení zastávek veřejné dopravy dle Standardu zastávek PID
Bc. Čeněk Maléř, Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D.
Regionální organizátor Pražské integrované dopravy, ČVUT v Praze, Fakulta dopravní

5) Vliv uspořádání zastávky MHD na dopravní nehody s chodci
Ing. Jakub Motl, Mgr. Robert Zůvala, Ing. et Ing. Kateřina Bucsuhazy, CDV, v.v.i.

6) Merané a merateĺné veličiny v systémoch verejnej hromadnej dopravy
Ing. Marek Braniš, Stavebná fakulta, STU Bratislava

7) Parkovanie a inteligentné systémy jeho regulácie
Ing. Dr. Milan Skýva, DIC Bratislava s.r.o., expert SPA

Blok III. – Prof. Ing. Bystrík Bezák, Ph.D.

1) Koordinované stavby DPMB a BKOM v uličních profilech města Brna v letech
2015 - 2020
Ing. Vítězslav Žůrek, Dopravní podnik města Brna, a.s.

2) Skypark – Statická doprava a jej vzťah k verejným plochám v meste
Ing. arch. Dušan Ševela, Desing Development Manager Bratislava, Penta Estate, s.r.o.
Bratislava

3) Mestský bulvár a tvorba verejného priestoru z hĺadiska dopravno-urbanistickej analýzy – príklad Mlynské Nivy v Bratislave
Natália Gregušová, Stavebná fakulta, STU v Bratislave Barbara Vandlíková, Stavebná fakulta, STU v Bratislave Ing. Tibor Schlosser, Ph.D., Stavebná fakulta, STU v Bratislave

4) Plánování výluk z pohledu provozovatele tramvajové a trolejbusové drážní dopravy, příklady z praxe
Ing. Jiří Kohout, Ph.D., MBA; Ing. Jiří Pelant, PMDP

5) Dopravně – inženýrská opatření – Projekt na podporu bezpečných cest do školy
Ing. Vladimír Bielko, Brněnské komunikace a.s.

6) Aplikácie dopravných prieskumov v smartfónoch
Mgr. Art. Michael Schlosser, DOTIS Consult, Bratislava Ing. Adam Pažitnaj, DOTIS Consult, Bratislava
Ing. Tibor Schlosser, Ph.D., Stavebná fakulta, STU v Bratislave

7) Vplyv dopravy na akustickú pohodu veřejných priestorov
Prof. Ing. Monika Rychtaríková, Ph.D., KU Leuven, Belgicko
Doc. Ing. Jarmila Húsenicová, Ph.D., Stavebná fakulta, STU Bratislava

8) Redukcia uličnej hlučnosti vplyvom adaptívnych kinetických fasád budov
Ing. Vojtech Chmelík, Ph.D., Stavebná fakulta, STU Bratislava
Ing. Daniel Urbán, Ph.D., Stavebná fakulta, STU Bratislava
Ing. Andrea Vargová, Ph.D., Stavebná fakulta, STU Bratislava
Prof. Ing. Monika Rychtaríková, Ph.D., KU Leuven, Belgicko

Pořadatelé


Česká silniční společnost z.s. je dobrovolná, odborná a nezávislá organizace inženýrů, techniků, studentů, dělníků a ostatních odborníků silničního hospodářství s působností na území Čech, Moravy a Slezska.


Společnost Brněnské komunikace a.s. poskytujeme profesionální služby pro statutární město Brno i veřejnost.


Vizí společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s. (dále jen DPMB) je zvyšování kvality MHD, udržení pozice DPMB v rámci Integrovaného
dopravního systému Jihomoravského kraje a nabídka pro veřejnost
přitažlivé hromadné dopravy na úrovni Evropské unie.

SCS - Logo


Slovenská cestná spoločnosť (SCS) pôsobí ako odborné, stavovské,
nepolitické a neziskové zduženie fyzických a právnických osôb v oblasti
cestného hospodárstva a cestného staviteľstva.