Děkujeme všem účastníkům

XIX. dopravně - inženýrských dnů

za účast na semináři
a těšíme se na setkání při XX. ročníku,
který se bude konat ve dnech
29. - 30.května 2019.

Sponzoři

Koncern Eltodo patří k nejvýznamnějším českým elektrotechnickým společnostem. Byl založen v roce 1991 a postupně rozšiřoval portfolio svých činností, a to jak vlastním růstem, tak akvizicemi firem z oboru. V současné době je koncern Eltodo komplexním dodavatelem v oblasti silno a slaboproudé elektrotechniky.

Firma s dlouholetou tradicí v oblasti dopravního značení, spolupracujeme s více než dvěma tisícovkami zákazníků a dodáváme výrobky pro vodorovné a svislé dopravní značení a dopravní zařízení, pro bezpečnost silničního provozu, na stavby a všude tam, kde je ohroženo zdraví, bezpečnost a životy nás všech.

Stavební společnost ZEMAKO, s.r.o. je ryze česká společnost, která se od počátku své činnosti specializuje na inženýrské a dopravní stavby. Máme certifikovaný systém managementu kvality podle norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Můžeme vám nabídnout široké spektrum našich služeb.

Od roku 1991, co působíme v této oblasti se dá říci, že na každém semaforu, na každé křižovatce, v každém tunelu, na každé optické nebo metalické trase v městě Brně je kus naší práce.

Česká stavební společnost od roku 1993 realizuje především silniční a mostní stavby, kanalizace a v poslední době rozšiřuje svoji činnost o stavby v energetice.

Program semináře

6.6.2018

9.00 - 9.30
9.30 - 11.45
11.45 - 12.15
12.15 - 13.15
13.30 - 14.30
15.15 - 19.15
19.45 - 24.00

Zahájení
I. Blok
Přestávka
II. Blok
Oběd
Exkurze
Společenský večer

7.6.2018

09.45 
09.45 - 12.30  
12.30
12.45 - 13.30 

Zahájení programu druhého dne
III. Blok
Závěr XIX. dopravně-inženýrských dnů
Oběd, odjezd účastníků

Volitelný doprovodný program na odpoledne 6. 6. 2018

A. Archeopark Pavlov + Vinařství Topolanský Pavlov, degustace, možnost nákupu
vinných specialit a vín
Časové rozmezí: 15.00 – 19.00 hod. (odjezd autobusu 15:00 hod.)
Místo odjezdu autobusu – parkoviště u Hotelu Zámeček.

B. Římská stezka na břehu Mušovské nádrže + Plavba lodí po Mušovské nádrži s vínem
Časové rozmezí: 15.30 – 19.00 hod. (odjezd od Hotelu Zámeček 15:30 hod.)
Místo odjezdu autobusu – parkoviště u Hotelu Zámeček.


Vybírejte prosím jen 1 exkurzi, konají se ve stejném čase a to 6. 6. 2018 odpoledne.

Pořadatelé


Česká silniční společnost z.s. je dobrovolná, odborná a nezávislá organizace inženýrů, techniků, studentů, dělníků a ostatních odborníků silničního hospodářství s působností na území Čech, Moravy a Slezska.


Společnost Brněnské komunikace a.s. poskytujeme profesionální služby pro statutární město Brno i veřejnost.


Vizí společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s. (dále jen DPMB) je zvyšování kvality MHD, udržení pozice DPMB v rámci Integrovaného
dopravního systému Jihomoravského kraje a nabídka pro veřejnost
přitažlivé hromadné dopravy na úrovni Evropské unie.

SCS - Logo


Slovenská cestná spoločnosť (SCS) pôsobí ako odborné, stavovské,
nepolitické a neziskové zduženie fyzických a právnických osôb v oblasti
cestného hospodárstva a cestného staviteľstva.