Mezinárodní seminář - XXIII. dopravně - inženýrské dny

„Udržitelná mobilita pro potřeby obyvatel“

Doba pro jednoduchá a logická řešení v dopravní infrastruktuře.

24. – 25. května 2023
Partneři

AŽD Praha je významným českým dodavatelem
a výrobcem zabezpečovací, telekomunikační, informační a automatizační techniky.
Jako dodavatel telematických řešení pro silniční dopravu zajišťuje komplexní činnost
(dopravní studie,
projektová činnost, administrace dotačních titulů, realizace, servisní
činnost) pro městskou
a meziměstskou dopravu,
pro dopravu v tunelech
a pro veřejné osvětlení.

Koncern Eltodo patří k nejvýznamnějším českým elektrotechnickým společnostem. Byl založen v roce 1991 a postupně rozšiřoval portfolio svých činností, a to jak vlastním růstem, tak akvizicemi firem z oboru. V současné době je koncern Eltodo komplexním dodavatelem v oblasti silno a slaboproudé elektrotechniky.

Stavební společnost ZEMAKO, s.r.o. je ryze česká společnost, která se od počátku své činnosti specializuje na inženýrské a dopravní stavby. Máme certifikovaný systém managementu kvality podle norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Můžeme vám nabídnout široké spektrum našich služeb.

Česká stavební společnost od roku 1993 realizuje především silniční
a mostní stavby, kanalizace
a v poslední době rozšiřuje svoji činnost o stavby
v energetice.

VDT - Logo

Společnost VDT Technology a.s. je českou společností, která je díky partnerství
s předními světovými dodavateli řešení
a služeb významným lokálním partnerem se silným zázemím a týmem zkušených odborníků...

YUNEX - logo


Yunex Traffic je celosvětovým lídrem v oblasti inteligentních dopravních systémů a nabízí komplexní portfolio řešení pro adaptivní řízení a správu dopravy, automatizaci dálnic a tunelů, jakož i inteligentní řešení pro V2X a mýtné systémy. Naším cílem je bezpečnější, efektivnější a udržitelnější mobilita osob a věcí. Společnost Yunex Traffic vyvíjí inovativní ekosystémy a dopravní řešení pro chytrá města. Kombinujeme svobodu pohybu s omezeným prostorem, autonomii s bezpečností, klimatické cíle s tvorbou hodnot a kvalitu života s digitálním pokrokem. Yunex Traffic má 3100 zaměstnanců v 58 zemích a obchodně působí ve více než 40 zemích světa. Naše řešení inteligentní mobility jsou v současné době používána ve městech v ČR ale i po celém světě, včetně Dubaje, Londýna, Berlína, Bogoty a Miami.

O nás

Historie Dopravně inženýrských dnů sahá do roku 1987, kdy bylo o jejich pořádání
rozhodnuto vedením Dopravně inženýrské organizace města Brna a zástupci pobočky
Československé vědecké technické společnosti.

První seminář pod pracovním názvem Dopravně inženýrské dny se konal v červnu 1987
v areálu Brněnské přehrady, v objektu Jacht klubu Dopravního podniku města Brna. Této
akce se zúčastnili zástupci odboru dopravy NVmB a Ministerstva dopravy.

Více informací...

Seminář je zařazen do vzdělávacích akcí ČKAIT pro rok 2022 (ohodnocen 2 body)

Místo konání

Hotel Zámeček se nachází na periferii historického městečka Mikulov na jihu Moravy. Hotel poskytuje kvalitní ubytování, speciality hotelové restaurace, rozptýlení v moravském vinném sklípku i pořádání školení či firemní konference. 

Hotel Zámeček

K Vápence 6
692 01 Mikulov
Tel.: +420 519 512 855
Fax: +420 519 512 856
E-mail: hotel@zamecekmikulov.cz

Seminář se koná pod záštitou

Ing. Petra Mondscheina, Ph.D.
předsedy České silniční společnosti

Ing. Luďka Borového 
generálního ředitele společnosti Brněnské komunikace a.s.

Ing. Jána Šedivého, CSc.
predsedy Slovenskej cestnej spoločnosti

Ing. Miloše Havránka
generálního ředitele Dopravního podniku města Brna, a.s.

Pořadatelé


Česká silniční společnost z.s. je dobrovolná, odborná a nezávislá organizace inženýrů, techniků, studentů, dělníků a ostatních odborníků silničního hospodářství s působností na území Čech, Moravy a Slezska.


Společnost Brněnské komunikace a.s. poskytujeme profesionální služby pro statutární město Brno i veřejnost.


Vizí společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s. (dále jen DPMB) je zvyšování kvality MHD, udržení pozice DPMB v rámci Integrovaného
dopravního systému Jihomoravského kraje a nabídka pro veřejnost
přitažlivé hromadné dopravy na úrovni Evropské unie.

SCS - Logo


Slovenská cestná spoločnosť (SCS) pôsobí ako odborné, stavovské,
nepolitické a neziskové zduženie fyzických a právnických osôb v oblasti
cestného hospodárstva a cestného staviteľstva.