Partneři

AŽD je významným českým dodavatelem a výrobcem zabezpečovací, telekomunikační, informační a automatizační techniky. Jako dodavatel telematických řešení pro silniční dopravu zajišťuje komplexní činnost (dopravní studie, projektová činnost, administrace dotačních titulů, realizace, servisní činnost) pro městskou a meziměstskou dopravu, pro dopravu v tunelech a pro veřejné osvětlení.

Od roku 1991, co působíme v této oblasti se dá říci, že na každém semaforu, na každé křižovatce, v každém tunelu, na každé optické nebo metalické trase v městě Brně je kus naší práce.

YUNEX - logo


Yunex Traffic je globálním lídrem v oblasti inteligentních dopravních systémů, který nabízí nadčasové a komplexní portfolio zahrnující řešení pro řízení dopravy ve městech, na dálnicích a v tunelech. Naším cílem je bezpečnější, efektivnější a udržitelnější mobilita osob a věcí. Společnost Yunex Traffic vyvíjí inovativní ekosystémy a technologická řešení pro inteligentní dopravní infrastrukturu s využitím modelovacích nástrojů, umělé inteligence a kooperativních systémů. Kombinujeme svobodu pohybu s omezeným prostorem, autonomii s bezpečností, klimatické cíle s tvorbou hodnot pro vyšší kvalitu života. Yunex Traffic má 3100 zaměstnanců v 58 zemích světa. Velká část vývojového oddělení Yunex Traffic se nachází v Brně. Naše řešení inteligentní mobility jsou v současné době používána ve městech v ČR (např. Praha, Brno, Plzeň) i téměř po celém světě.

VDT - Logo

Společnost VDT Technology a.s. je českou společností, která je díky partnerství
s předními světovými dodavateli řešení
a služeb významným lokálním partnerem se silným zázemím a týmem zkušených odborníků...

Jsme stavební společnost. Která od roku 1998 provádí sanace betonových konstrukcí, mostní a dopravní stavby na území celé ČR.

„Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV), je veřejnou výzkumnou institucí zřízenou podle zákona 341/2005 Sb., a jedinou výzkumnou organizací v působnosti Ministerstva dopravy. Bylo založeno rozhodnutím ministra dopravy k 1. lednu 1993 jako právní nástupce českých částí do té doby federálního Výzkumného ústavu dopravního v Žilině. CDV pokračuje v činnosti, která započala v roce 1954. Posláním CDV je uskutečňovat výzkumnou a vývojovou činnost v oblasti dopravy, poskytovat odborně nezávislou expertní a servisní podporu pro ministerstva, orgány státní správy a být nástrojem transferu znalostí komerčním subjektům i zastupovat resort dopravy v mezinárodních organizacích a být aktivní i na poli vzdělávacím“


Jsme hrdými držiteli HR Award.

Stavební společnost ZEMAKO, s.r.o. je ryze česká společnost, která se od počátku své činnosti specializuje na inženýrské a dopravní stavby. Máme certifikovaný systém managementu kvality podle norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Můžeme vám nabídnout široké spektrum našich služeb.

Archiv

Zde naleznete starší čísla Sborníků - Dopravně-inženýrské dny

XXI. dopravně-inženýrské dny
XXII. dopravně-inženýrské dny

2022

Chytrá řešení pro zvýšení bezpečnosti a komfortu v doprav

XXI. dopravně-inženýrské dny
XXI. dopravně-inženýrské dny

2020-2021

Složitě projednat, jednoduše postavit: Aspekty navrhování a realizace dopravních projektů v kontextu limitů povolovacích procesů

XX. dopravně-inženýrské dny
XX. dopravně-inženýrské dny

2019

Mobilita a logistika - ve městech a regionech budoucnosti

XIX. dopravně-inženýrské dny
XIX. dopravně-inženýrské dny

2018

Veřejný prostor - návrh, obnova, využití a revitalizace, včetně dopravně inženýrských opatření

XVIII. dopravně-inženýrské dny
XVIII. dopravně-inženýrské dny

2017

INTELIGENTNÍ SYSTÉMY Doprava, parkování, veřejná doprava

XVII. dopravně-inženýrské dny
XVII. dopravně-inženýrské dny

2016

Zklidnění dopravy ve městech a obcích

XVI. dopravně-inženýrské dny
XVI. dopravně-inženýrské dny

2015

Integrace hromadné dopravy, preference a řízení dopravy, integrovaný dopravní systém

XV. dopravně-inženýrské dny
XV. dopravně-inženýrské dny

2014

Parkování a bezpečnost provozu na komunikacích ve městech a obcích

XIV. dopravně-inženýrské dny
XIV. dopravně-inženýrské dny

2013

Dopravně - inženýrský pohled na rozvoj a stávající stav pozemních komunikací ČR a SR

XIII. dopravně-inženýrské dny
XIII. dopravně-inženýrské dny

2012

Přestavba a výstavba pozemních komunikací a poznatky z uplatňování dopravních opatření v extravilánu a intravilánu

XII. dopravně-inženýrské dny
XII. dopravně-inženýrské dny

2011

Městské komunikace z pohledu inverstora, správce, zhotovitele s ohledem na složitou problematiku přípravy, realizace a údržby.

XI. dopravně-inženýrské dny
XI. dopravně-inženýrské dny

2010

Poznatky a zkušenosti při zajišťování provozu, oprav a údržby pozemních komunikací

Pořadatelé


Česká silniční společnost z.s. je dobrovolná, odborná a nezávislá organizace inženýrů, techniků, studentů, dělníků a ostatních odborníků silničního hospodářství s působností na území Čech, Moravy a Slezska.


Společnost Brněnské komunikace a.s. poskytujeme profesionální služby pro statutární město Brno i veřejnost.


Vizí společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s. (dále jen DPMB) je zvyšování kvality MHD, udržení pozice DPMB v rámci Integrovaného
dopravního systému Jihomoravského kraje a nabídka pro veřejnost
přitažlivé hromadné dopravy na úrovni Evropské unie.

SCS - Logo


Slovenská cestná spoločnosť (SCS) pôsobí ako odborné, stavovské,
nepolitické a neziskové zduženie fyzických a právnických osôb v oblasti
cestného hospodárstva a cestného staviteľstva.