Mezinárodní seminář - XXIII. dopravně - inženýrské dny

„Udržitelná mobilita pro potřeby obyvatel“

Doba pro jednoduchá a logická řešení v dopravní infrastruktuře.

24. – 25. května 2023
Sponzoři

AŽD Praha je významným českým dodavatelem
a výrobcem zabezpečovací, telekomunikační, informační a automatizační techniky.
Jako dodavatel telematických řešení pro silniční dopravu zajišťuje komplexní činnost
(dopravní studie,
projektová činnost, administrace dotačních titulů, realizace, servisní
činnost) pro městskou
a meziměstskou dopravu,
pro dopravu v tunelech
a pro veřejné osvětlení.

Koncern Eltodo patří k nejvýznamnějším českým elektrotechnickým společnostem. Byl založen v roce 1991 a postupně rozšiřoval portfolio svých činností, a to jak vlastním růstem, tak akvizicemi firem z oboru. V současné době je koncern Eltodo komplexním dodavatelem v oblasti silno a slaboproudé elektrotechniky.

Stavební společnost ZEMAKO, s.r.o. je ryze česká společnost, která se od počátku své činnosti specializuje na inženýrské a dopravní stavby. Máme certifikovaný systém managementu kvality podle norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Můžeme vám nabídnout široké spektrum našich služeb.

Česká stavební společnost od roku 1993 realizuje především silniční
a mostní stavby, kanalizace
a v poslední době rozšiřuje svoji činnost o stavby
v energetice.

VDT - Logo

Společnost VDT Technology a.s. je českou společností, která je díky partnerství
s předními světovými dodavateli řešení
a služeb významným lokálním partnerem se silným zázemím a týmem zkušených odborníků...

YUNEX - logo


Yunex Traffic je celosvětovým lídrem v oblasti inteligentních dopravních systémů a nabízí komplexní portfolio řešení pro adaptivní řízení a správu dopravy, automatizaci dálnic a tunelů, jakož i inteligentní řešení pro V2X a mýtné systémy. Naším cílem je bezpečnější, efektivnější a udržitelnější mobilita osob a věcí. Společnost Yunex Traffic vyvíjí inovativní ekosystémy a dopravní řešení pro chytrá města. Kombinujeme svobodu pohybu s omezeným prostorem, autonomii s bezpečností, klimatické cíle s tvorbou hodnot a kvalitu života s digitálním pokrokem. Yunex Traffic má 3100 zaměstnanců v 58 zemích a obchodně působí ve více než 40 zemích světa. Naše řešení inteligentní mobility jsou v současné době používána ve městech v ČR ale i po celém světě, včetně Dubaje, Londýna, Berlína, Bogoty a Miami.

Přednášky

Blok I. – Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.

Informace ke Světovému silničnímu kongresu PIARC 2023 v Praze
Ing. Václav Neuvirt, Česká silniční společnost, z.s.

Rozvoj ITS a C-ITS v Brněnské metropolitní oblasti
Ing. Roman Nekula, MBA, Brněnské komunikace a.s.

SPaT bax – umělá inteligence predikující stav světelné signalizace křižovatky
Ing. Zdeněk Kuna, e-mail: zdenek.kuna@yunextraffic.com

CHYTRÁ ŘEŠENÍ PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI A KOMFORTU V DOPRAVĚ
Erik Feldman, Ing. Lubomír Šembera, Lukáš Chalupa

Plánování měst pomocí webového dopravního modelu
Ing. Daniel Beran, RoadTwin s.r.o.

Zvyšování efektivity systémových řešení v podmínkách Dopravního podniku města Brna, a.s. | Integrace jako nedílná součást chytrého řešení
Ing. Jan Havíř, Dopravní podnik města Brna, a.s.

Blok II. – Ing. Josef Veselý

Zóna setkávání/ sdílený prostor | Dopravní koncept, přispívající ke zkvalitňování veřejného prostoru
Doc. Ing. Arch. Karel Hájek, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra architektury Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, ústav dopravních systémů

Zastávky MHD a ich vplyv na kvalitu dopravy
Ing. Bronislav Weigl, Bratislava

Souvislosti dopravního režimu vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy
Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D., Ing. Nikol Dousková, Ondřej Vomočil ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, ústav dopravních systémů

Přístupy k uspořádání infrastruktury tramvajové dráhy | Kontext logických a bezpečných řešení
Ing. Josef Veselý Dopravní podnik města Brna, a.s.

Skvalitňovanie dopravnej infraštruktúry MHD v Bratislave – projekty a realizácia
Ing. Marek Braniš, Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Blok III. – Prof. Ing. Bystrík Bezák, Ph.D.

Skúsenosti koordinátora IDS BK so zmenou dopravcu prímestskej autobusovej dopravy
Ing. Matúš Kužel, Bratislavská integrovaná doprava a.s.

Modernizácia a doplnenie IRSD a ISD na D1 a D2 naúzemí Bratislava a na úseku Trnava – Horná Streda
Ing. Peter Peťko, MBA, Národná diaĺničná spoločnosť a.s.

Parkovanie v mestách – problém, ktorý sa dá riešiť múdro a tiež aj užitočně
Dr. Ing. Milan Skýva, predseda skupiny poradcov Slovenskej parkovacej asociácie

Chodci jako významná a nedieľná súčasť dopravno-inžinierskych činností
Ing. Anna Kollárová, Celoštátna odborná skupina Doprava Slovenský sväz stavebných inžinierov – COS D SZSI

Respektovanost přechodů 1., 2., 3. generace
Ing. Zuzana Čarská ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, ústav dopravních systémů

MÚK Vltavská a okolí – humanizace a zajištění prostupnosti 2015 - 2020
Ing. arch. Tomáš Cach, KCD-RHMP

„A predsa sa točia“
Ing. Peter Klučka, národný cyklokoordinátor MDV SR

Analýza rozvoja cyklistickej dopravy v Bratislave
Ing. Jakub Takács, Rebecca Vajašová, Tamara Šimkaninová, Barbora Medelská Slovenská technická univerzita v Bratislave – katedra dopravných stavieb

Zlepšenia návrhu cyklotrás – príklad z Bratislavy
Ing. Matej Šulík, Ing. Jakub Takács, doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc. Slovenská technická univerzita v Bratislave – katedra dopravných stavieb

Pořadatelé


Česká silniční společnost z.s. je dobrovolná, odborná a nezávislá organizace inženýrů, techniků, studentů, dělníků a ostatních odborníků silničního hospodářství s působností na území Čech, Moravy a Slezska.


Společnost Brněnské komunikace a.s. poskytujeme profesionální služby pro statutární město Brno i veřejnost.


Vizí společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s. (dále jen DPMB) je zvyšování kvality MHD, udržení pozice DPMB v rámci Integrovaného
dopravního systému Jihomoravského kraje a nabídka pro veřejnost
přitažlivé hromadné dopravy na úrovni Evropské unie.

SCS - Logo


Slovenská cestná spoločnosť (SCS) pôsobí ako odborné, stavovské,
nepolitické a neziskové zduženie fyzických a právnických osôb v oblasti
cestného hospodárstva a cestného staviteľstva.