Partneři

AŽD je významným českým dodavatelem a výrobcem zabezpečovací, telekomunikační, informační a automatizační techniky. Jako dodavatel telematických řešení pro silniční dopravu zajišťuje komplexní činnost (dopravní studie, projektová činnost, administrace dotačních titulů, realizace, servisní činnost) pro městskou a meziměstskou dopravu, pro dopravu v tunelech a pro veřejné osvětlení.

Od roku 1991, co působíme v této oblasti se dá říci, že na každém semaforu, na každé křižovatce, v každém tunelu, na každé optické nebo metalické trase v městě Brně je kus naší práce.

YUNEX - logo


Yunex Traffic je globálním lídrem v oblasti inteligentních dopravních systémů, který nabízí nadčasové a komplexní portfolio zahrnující řešení pro řízení dopravy ve městech, na dálnicích a v tunelech. Naším cílem je bezpečnější, efektivnější a udržitelnější mobilita osob a věcí. Společnost Yunex Traffic vyvíjí inovativní ekosystémy a technologická řešení pro inteligentní dopravní infrastrukturu s využitím modelovacích nástrojů, umělé inteligence a kooperativních systémů. Kombinujeme svobodu pohybu s omezeným prostorem, autonomii s bezpečností, klimatické cíle s tvorbou hodnot pro vyšší kvalitu života. Yunex Traffic má 3100 zaměstnanců v 58 zemích světa. Velká část vývojového oddělení Yunex Traffic se nachází v Brně. Naše řešení inteligentní mobility jsou v současné době používána ve městech v ČR (např. Praha, Brno, Plzeň) i téměř po celém světě.

VDT - Logo

Společnost VDT Technology a.s. je českou společností, která je díky partnerství
s předními světovými dodavateli řešení
a služeb významným lokálním partnerem se silným zázemím a týmem zkušených odborníků...

Jsme stavební společnost. Která od roku 1998 provádí sanace betonových konstrukcí, mostní a dopravní stavby na území celé ČR.

„Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV), je veřejnou výzkumnou institucí zřízenou podle zákona 341/2005 Sb., a jedinou výzkumnou organizací v působnosti Ministerstva dopravy. Bylo založeno rozhodnutím ministra dopravy k 1. lednu 1993 jako právní nástupce českých částí do té doby federálního Výzkumného ústavu dopravního v Žilině. CDV pokračuje v činnosti, která započala v roce 1954. Posláním CDV je uskutečňovat výzkumnou a vývojovou činnost v oblasti dopravy, poskytovat odborně nezávislou expertní a servisní podporu pro ministerstva, orgány státní správy a být nástrojem transferu znalostí komerčním subjektům i zastupovat resort dopravy v mezinárodních organizacích a být aktivní i na poli vzdělávacím“


Jsme hrdými držiteli HR Award.

Stavební společnost ZEMAKO, s.r.o. je ryze česká společnost, která se od počátku své činnosti specializuje na inženýrské a dopravní stavby. Máme certifikovaný systém managementu kvality podle norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Můžeme vám nabídnout široké spektrum našich služeb.

Program semináře

Místo konání semináře :
HOTEL ZÁMEČEK MIKULOV
K Vápence 6
692 01 Mikulov

23. 5. 2023

Registrace účastníků: HOTEL Zámeček 14.00 - 19.00 hod.

24. 5. 2023

Registrace účastníků: HOTEL Zámeček 7.30 - 8.45 hod.

Vlastní program semináře:
24. 5. 2023

9.00 - 9.30
9.30 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 13.00
13.00 - 14.30
15.15 - 19.15
20.00 - 24.00

Zahájení
I. Blok
Přestávka
II. Blok
Oběd
Exkurze
Společenský večer, zábavná tombola

25. 5. 2023

09.45 
09.45 - 12.30  
12.30
12.45 - 13.30 

Zahájení programu druhého dne
III. Blok
Závěr XXIII. dopravně-inženýrských dnů
Oběd, odjezd účastníků

Volitelný doprovodný program na odpoledne 24. 5. 2023

A. Vinařství Němčičky, degustace vín a paštik
Časové rozmezí: 15.30 – 19.00 hod. (odjezd autobusu 15:30 hod.)
Místo odjezdu autobusu – parkoviště u Hotelu Zámeček.

B. Exkurze do výrobny čajů Sonnentor, Čejkovice.
Časové rozmezí: 14.45 – 18.00 hod. (odjezd autobusu 14:45 hod.)
Místo odjezdu autobusu – parkoviště u Hotelu Zámeček.


Vybírejte prosím jen 1 exkurzi, konají se ve stejném čase.

Pořadatelé


Česká silniční společnost z.s. je dobrovolná, odborná a nezávislá organizace inženýrů, techniků, studentů, dělníků a ostatních odborníků silničního hospodářství s působností na území Čech, Moravy a Slezska.


Společnost Brněnské komunikace a.s. poskytujeme profesionální služby pro statutární město Brno i veřejnost.


Vizí společnosti Dopravní podnik města Brna, a.s. (dále jen DPMB) je zvyšování kvality MHD, udržení pozice DPMB v rámci Integrovaného
dopravního systému Jihomoravského kraje a nabídka pro veřejnost
přitažlivé hromadné dopravy na úrovni Evropské unie.

SCS - Logo


Slovenská cestná spoločnosť (SCS) pôsobí ako odborné, stavovské,
nepolitické a neziskové zduženie fyzických a právnických osôb v oblasti
cestného hospodárstva a cestného staviteľstva.